Missionsresa

YWAM Dalarna har under de senaste tio åren fått sända ut team av unga och äldre kristna, från olika sammanhang och olika bakgrunder, för att under några dagar få investera sin tid i att nå ut till människor med både ord och handling. Det här har varit livsförvandlande missionsresor – både för dem som rest och för dem som man nått ut till.

Här är exemplar av Nya Vingars’ missionresorn från 2011!

S:ta Clara, Stockholm

‘Sedan tre hela dagar då vi tillsammans med S;a Clara kyrka får betjäna hemlösa och behövande, går bönepromenader, osv.

Rosengård, Malmö

Böneresa för Malmö och för Rosengård.

Jakobsgårdarna, Borlänge

Böne- och aktionsteam för Borlänge och framför allt för Jakobsgårdarna och invandrarna i stan. Vi tar mycket tid för lovsång och bön för Jakobsgårdarna och förväntar oss att höra från Herren vad Han vill att vi ska göra. Jakobsgårdarnas kyrka är utgångsplatsen för teamet.

Lettland,

En barmhärtighetsresa, då vi får dela ut mat och kläder till de allra fattigaste i staden Smiltena och omkringliggande byar, allt i samarbete med de lokala sociala myndigheterna. Det här teamet kommer vara en del av ett större, internationellt team, lett av Tjebbo v.d. Eijkhof från UMU Stockholm. Det blir också många tillfällen till evangelisation och bön och förbön.

Alla team har under februari månad tre tillfällen av förberedande undervisning och team-tid med bön och lovsång:

Kontakta oss för mer information och anmälan.