Lärjungaträningskurs

Ny kurs startar i Borlänge hösten 2014.

Målet med kursen är

 • att lära människor hur man känner igen Guds röst och att lyda Herren oavsett omständigheterna.
 • att uppmuntra till en helöverlåten vandring med Herren och kärlek till Guds församling, Kristi Kropp
 • att se trasiga relationer helade – relationen man har till sig själv, till medmänniskor och till Gud.
 • att hjälpa människor att vara goda förvaltare av både tid och pengar, att inte styras av dem utan se dem som resurser för Guds Rike.
 • att lära hur man kan skilja den Helige Anden från fienden.
 • att ge en biblisk världsbild.

Missionsresa

Missionsresan är en viktig del av kursen, då man i praktiken får använda det som man har lärt sig och pröva sina vingar. Det är ett unikt tillfälle att se och uppleva hur Gud verkar både i och genom varje enskild person. Missionsresan är ca 7-10 dagar (vecka 9), beroende på vart resan går. Tidigare år har Nya Vingar-team arbetat bland de utslagna i Stockholm, muslimer i Malmö, de fattigaste i Lettland och de förföljda kristna i Egypten.

Plats

Vi möts i Borlänge (YWAM Dalarna, Kvarnsveden), har undervisning var för sig på torsdagar och fredagar och gemensam undervisning varannan lördag.

Datum:

Nästa kurs startar 12 september 2014.

Typisk schema är:

 • Varannan vecka: torsdag kl. 18.30 – 21.30  (lätt måltid kl. 18.00),
 • varannan vecka: fredag kl. 18.30 – 21.30  (lätt måltid kl. 18.00),
 • samt udda veckor lördag kl. 9.30 – 15.30

Det är också en missionsresa i vecka 9

Kostnad:

 • Anmälningsavgift: 1.000 kr
  till pg. 205013-6 eller bg 5365-3184
 • Kursavgift (2014): 4.000 kr,
  vilket kan betalas månadsvis med minst 500 kr/månad.

Avgiften inkluderar undervisning, material, mat och fika.

OBS! Kostnaden för missionsresan är ej inräknad.

För mer information kontakta:

YWAM Dalarna
Lugna Gatan 1
784 67 Borlänge
tel: 0243 21 5553 eller 073 324 4495
www.ywamdalarna.se