Välkommen till Nya Vingar

Målet med Nya Vingar är att samla kristna från olika generationer, bakgrunder, kulturer och församlingar, för att tillsammans lära oss bibliska principer för hur man ska kunna växa i relationen till Gud och också tillämpa Guds Ord i vardagslivet. Ju djupare relation vi får till Gud, desto närmare kan vi följa Jesus som Hans lärjungar och bli mer lika Honom.
Nästa kurs ska börjar i Borlänge Januari 2015!